Kujawsko-Pomorskie
Towarzystwo Genealogiczne
Każdy z nas, genealogów, w jakiś sposób chroni przed zapomnieniem historię swojej rodziny. Powstają drzewka, monografie, wydania książkowe o miastach, regionach i ich historii, pamiętniki, biografie... Ilu nas, tyle form przekazu. Pozwólcie, że dziś zaproponuję Wam garść wspomnień Ewy. Do ich napisania zainspirowały autorkę archiwalne fotografie, które pewnego sierpniowego dnia pojawiły się w jej poczcie. Odżyły w pamięci szczęśliwe chwile spędzone w dobrym czasie, w dobrym miejscu.


Ewa zastrzega sobie prawo do wskazania autora i pochodzenia ewentualnie wykorzystywanych fragmentów 'Wspomnień Ewy'.
Ustawa z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DU nr 24, poz. 83 z późn. zm.)