Witold

Moderator: ewaduch

ewaduch
Posty: 1992
Rejestracja: czwartek 19 mar 2009, 12:18
Lokalizacja: Toruń / Białystok

Witold

Post autor: ewaduch » sobota 26 kwie 2014, 07:30

WITOLD

Imię męskie pochodzące z litewskiego Vytautas, które składa się z dwu członów: Vy- (od czasownika výti «gnać») oraz -tautas (z tauta «lud»); znaczenie pierwotne imienia można objaśnić jako «wiodący lud, przewodzący ludowi» lub «władający ludem».

W języku niemieckim funkcjonuje imię Witold, którego pochodzenie wyprowadza się ze staro-wysoko-niemieckich (poł. VIII–poł. XI w.) elementów witu «las; drzewo» oraz walt «władać, panować»; drugi z tych elementów przechodził w -old.

W dawnych polskich dokumentach imię poświadczone jest od XIV w. jako Witołt (1386), Witowd (1392), Witold (1394), w XVI w. występuje też forma Witułt.

Było to imię wielkiego księcia litewskiego Witolda (ok. 1350–1430), syna Kiejstuta, dowódcy wojsk litewskich pod Grunwaldem, którego ochrzczono imieniem Aleksander.

Jako imię chrzestne Witold występuje powszechnie dopiero od XIX w., kiedy to zaczęto sięgać do imion z czasów Polski piastowskiej. Prawdopodobnie do jego utrwalenia się przyczyniły się też historyczne powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Współcześnie imię to nosi ponad 80 tys. Polaków. Okresem szczytowej popularności imienia były lata pięćdziesiątych XX w.; nadano je wówczas ponad 18 tys. razy.

Najbardziej znani posiadacze tego imienia to m.in.: kompozytor Witold Maliszewski (1873–1939), poeta Witold Wandurski (1891–1937), pisarz Witold Hulewicz (1895–1941), językoznawcy Witold Taszycki (1898–1978) i Witold Doroszewski (1899–1976), pisarz Witold Gombrowicz (1904–69), poeta i satyryk Witold Zechenter (1904–78), kompozytor Witold Lutosławski (1913–94), dyrygent Witold Rowicki (1914–89), aktor Witold Pyrkosz (ur. 1927), kompozytor Witold Szalonek (1927–2001) oraz operator filmowy Witold Sobociński (ur. 1929).

Witold Korczyński to postać z Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej (1887).

Odmiana: lp DB. Witolda, C. Witoldowi, N. Witoldem, WMs. Witoldie, lm M. Witoldowie, DB. Witoldów

Formy pochodne: Witek, Wituś

Odpowiedniki: ang. Witold, Witowt, białor. Witald, Witaut, czes. Vitold, franc. Vitold, Vitovt, hiszp. Vitoldo, lit. Witoldus, łac. Witoldus, Vitoldus, niem. Witold, Witowt, Vitowd, Vietholdt, ros. Witołd, Witowt, słow. Vitold, ukr. Vitold, Vitol’d, wł. Vitoldo

Imieniny: 15 VI, 12 X, 12 XI

ODPOWIEDZ