Strona 1 z 1

: środa 25 mar 2009, 08:36
autor: ewaduch
Witam :-)

Ciupalski
(bez daty źródłowej) – w grupie nazwisk pochodzących od ciupa ‘niedołęga’, ciupać ‘lekko ciąć, uderzać’.

Źródło: Kazimierz Rymut, "Nazwiska Polaków. Słownik historyczno - etymologiczny", Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków 1999