Szczepan

Moderator: ewaduch

ewaduch
Posty: 2016
Rejestracja: czwartek 19 mar 2009, 12:18
Lokalizacja: Toruń / Białystok

Szczepan

Post autor: ewaduch » środa 23 kwie 2014, 09:57

SZCZEPAN

Imię męskie wywodzące się ze starożytnej Grecji. Stephanos powstało z greckiego rzeczownika pospolitego stephanos «korona, wieniec>>. Imię Szczepan to polska forma łacińskiego Stephanus. Zostało ono zapożyczone z łaciny za pośrednictwem języka czeskiego (staroczeskie Ščepán, później Štěpán), a przyswojenie imienia nastąpiło przed w. XIII (świadczy o tym fakt, że w miejscu łacińskiego -ph- mamy -p-: w późniejszych czasach zastępowano je przez -f-).

Stefan i Szczepan są dwoma odrębnymi imionami już od średniowiecza, przy czym w przeszłości w sferach wyższych preferowano imię Stefan, podczas gdy na wsi używano raczej formy Szczepan.

Imiona Stefan i Szczepan traktujemy jako odmienne, o czym świadczy np. fakt, że świętego z czasów apostolskich nazywamy tradycyjnie Szczepanem (26 grudnia), a króla węgierskiego, który schrystianizował swój kraj, Stefanem I Świętym (ok. 969–1038). Święty Szczepan jest czczony jako pierwszy męczennik, opisany w Dziejach Apostolskich (6, 1–15; 7, 54–60), w średniowiecznej sztuce wyobrażany głównie w scenie kamienowania.

Dawne polskie źródła notują formę Szczepan w roku 1359; w średniowieczu zapisano też formy zdrobniałe: Szczepka (1326), Szczepko (1343), Szczepanko (1367), Szczepanek (1400), Szczepaniec (1477) i in.

Nie jest to imię często nadawane, ale jego popularność w XX w. jest ustabilizowana: około 3700 nadań w latach pięćdziesiątych, około 1700 w latach sześćdziesiątych; obecnie nosi je blisko 25 tys. Polaków.

Znani Szczepanowie to m.in.: orientalista Józef Szczepan Kowalewski (1801–78), konstruktor szybowców Szczepan Jan Grzeszczyk (1901–67) oraz biolog i pomolog Szczepan Pieniążek (1913–2008).

Szczepko (Kazimierz Wajda) to bohater przedwojennej radiowej Wesołej Lwowskiej Fali i kilku filmów.

Od tego imienia pochodzi duża liczba nazwisk, np.: Szczepaniak, Szczepański, Szczepkowski.

Odmiana: lp DB. Szczepana, C. Szczepanowi, N. Szczepanem, WMs. Szczepanie, lm M. Szczepanowie, DB. Szczepanów

Formy pochodne: Szczepek, Szczepcio

Odpowiedniki: → Stefan

Imieniny: 26 XII

ODPOWIEDZ