Digitalizacja i indeksacja metrykaliów

Tu opisujemy i dyskutujemy nad prowadzonymi projektami genealogicznymi, indeksacjami, budową baz, indeksów,
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
AniaG
CzłonkowieKPTG
Posty: 514
Rejestracja: sobota 28 cze 2008, 09:37
Lokalizacja: Toruń

Digitalizacja i indeksacja metrykaliów

Post autor: AniaG » piątek 23 maja 2014, 10:42

W naszym regionie zaczyna się praca nad dużym, długo oczekiwanym przedsięwzięciem genealogicznym. Z inicjatywy Archiwów Państwowych w Toruniu i Bydgoszczy rozpoczyna się projekt digitalizacji dokumentów genealogicznych pod ogólnym tytułem "Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego".
Intencją Archiwów jest udostępnienie nieodpłatne w internecie danych z dokumentów genealogicznych potrzebnych przy szukaniu korzeni własnej rodziny i innych badań genealogicznych.
W celu usprawnienia i przyspieszenia prac indeksacyjnych na pewno będzie potrzebna pomoc genealogów. Wiele ksiąg metrykalnych genealodzy już wcześniej zindeksowali, własnym i kolegów wysiłkiem. Jednak tysiące metryk czeka na digitalizację i indeksację. Tu jest wielkie pole do dobrej współpracy między Archiwami a Genealogami.
Poniżej skopiowałam zaproszenie Archiwum Państwowego w Toruniu i w Bydgoszczy na Konferencję genealogiczną, na którą powinniśmy przybyć, żeby dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak ta praca będzie wyglądała i jaki powinien być nasz udział w tym przedsięwzięciu.
Archiwum Państwowe w Toruniu i Archiwum Państwowe w Bydgoszczy zapraszają na konferencję genealogiczną, która rozpocznie się o godz. 10.00 w dniu 27 maja 2014 r. w Toruniu, Sala kinowa Muzeum Okręgowego w Toruniu, Rynek Staromiejski 1. Konferencja poświęcona będzie realizacji projektu unijnego "Źródła genealogiczne województwa kujawsko-pomorskiego".

Program:
• 10.00-10.10 Powitanie gości
• 10.10-10.30 Otwarcie obrad – Prof. Władysław Stępniak, Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
• 10.30-11.20 Sławomir Pułkownik (AP Toruń), Bolesław Rassalski (AP Bydgoszcz), Założenia i etapy realizacji projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”
• 11.20-11.40 Prof. Krzysztof Mikulski (UMK Toruń), Badania genealogiczne w praktyce badawczej historyka
• 11.40-12.00 Przerwa kawowa
• 12.00-12.20 Stanisław Błażejewski (AP Bydgoszcz), Pozametrykalne źródła genealogiczne
• 12.20-12.40 Dr Andrzej Nowik (UKSW Warszawa), Metodyka digitalizacji akt notarialnych i hipotecznych
• 12.40-13.00 Włodzimierz Sroczyński (PTG), Badanie profilu użytkownika/konsumenta informacji jako część procesu publikacji
• 13.00-13.45 Dyskusja
• 13.45-14.00 Podpisanie listu intencyjnego o współpracy archiwów państwowych w Toruniu i Bydgoszczy w ramach projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” ze środowiskami genealogicznymi
• 14.00 Zwiedzanie ekspozycji Muzeum Okręgowego w Toruniu
Prosimy o potwierdzenie przybycia w terminie do 23 maja b.r. tel. 56 6224754 w.26,
e-mail: archiwum@torun.ap.gov.pl lub przez poniższy formularz.
http://www.torun.ap.gov.pl/
Anna Gabor

Poszukuję nazwisk: Brochocki i Gacki -Mazowsze,
Jurkiewicz, Leksandrowicz - Chełmża i okolice,
Cholewiński, Lewandowska Araś - Rypin i okolice.

Welka
Posty: 375
Rejestracja: poniedziałek 30 mar 2009, 11:12

Re: Digitalizacja i indeksacja metrykaliów

Post autor: Welka » piątek 23 maja 2014, 13:12

Oczywiście jako jeden z drobnych przedstawicieli środowiska genealogicznego także potwierdziłem uczestnictwo.
Ryszard Welka

ewaduch
Posty: 2025
Rejestracja: czwartek 19 mar 2009, 12:18
Lokalizacja: Toruń / Białystok

Re: Digitalizacja i indeksacja metrykaliów

Post autor: ewaduch » poniedziałek 26 maja 2014, 08:38

Dla zainteresowanych - poprawiny tekst listu intencyjnego, uzwzględniający nadesłane uwagi:

List Intencyjny
dotyczący współpracy w realizacji celów Projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2)
pomiędzy
Archiwum Państwowym w Toruniu (87-100 Toruń, Pl. Rapackiego 4), liderem projektu reprezentowanym przez Beatę Herdzin, dyrektora Archiwum
oraz
Archiwum Państwowym w Bydgoszczy (85-009, ul. Dworcowa 65), beneficjentem projektu reprezentowanym przez
Eugeniusza Borodija, dyrektora Archiwum

a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa Partnera, adres )Preambuła

Strony wyrażają intencję współpracy w zakresie wspomożenia realizacji zakładanych celów projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”, jak też aktywnego wsparcia dla przyszłych działań obu archiwów państwowych w tym zakresie.
Głównym celem tego projektu jest digitalizacja i udostępnienie w jak najszerszym zakresie w Internecie (w tym również stworzenie możliwości dostępu do nich przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych) źródeł genealogicznych, zgromadzonych w obu archiwach państwowych, w formie zintegrowanego wirtualnego archiwum obejmującego akta metrykalne, parafialne, USC i księgi meldunkowe z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Celem pośrednim długofalowym jest stworzenie portalu wiedzy o wszystkich źródłach do badań genealogicznych dotyczących regionu kujawsko-pomorskiego, indeksu nazwisk figurujących w aktach metrykalnych wraz z mechanizmami łączącymi dane nazwisko z właściwym aktem w formie zdigitalizowanej oraz możliwością dołączania innych materiałów archiwalnych do danego nazwiska, co jest planowane do realizacji w ramach kolejnych przedsięwzięć (projektów).
Artykuł 1
Przedmiotem współpracy pomiędzy wymienionymi wyżej podmiotami będzie wspomożenie realizacji założeń projektu, o których mowa w preambule.
Strony oświadczają, iż szczegóły współpracy w zakresie, o którym mowa w art. 2, zostaną określone w osobnym porozumieniu.
Artykuł 2
Współpraca Stron w zakresie wspomożenia realizacji projektu, jak też budowania wspólnej platformy dotyczącej genealogii mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, będzie polegać na:
1. jak najszerszym rozpowszechnianiu idei i celów projektu wśród sympatyków badań genealogicznych,
2. zachęcaniu do podejmowania działań w zakresie aktywnego włączenia się w proces indeksacji nazwisk,
3. udostępnieniu już istniejących indeksów lub zdigitalizowanych materiałów celem publikacji w portalu, o którym mowa w preambule,
4. wspomożeniu digitalizacji materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobie partnerów,
5. podejmowaniu innych wspólnych przedsięwzięć z zakresu genealogii (konferencje, wystawy, publikacje itp.), bądź ich aktywnym wspieraniu.
Artykuł 3
Strony, w celu realizacji wymienionych w preambule celów, zobowiązują się prowadzić negocjacje w dobrej wierze i w atmosferze wzajemnego szacunku.
Artykuł 4
Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli Stron podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań do podpisania porozumienia, o którym mowa w art. 1 niniejszego listu intencyjnego.

Artykuł 5
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy list intencyjny sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
2. Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania.

1. Lider Projektu

…………………………………….
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania lidera projektu)
…………………………………….
Miejscowość, data
2. Beneficjent Projektu
…………………………………….
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania beneficjenta projektu)
…………………………………….
Miejscowość, data

3. Partner

…………………………………….
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Partnera)
…………………………………….
Miejscowość, data
Pozdrawiam cieplutko,
Ewa Szczodruch

ewaduch
Posty: 2025
Rejestracja: czwartek 19 mar 2009, 12:18
Lokalizacja: Toruń / Białystok

Re: Digitalizacja i indeksacja metrykaliów

Post autor: ewaduch » wtorek 27 maja 2014, 16:18

Witam :)

Konferencja genealogiczna w Toruniu już za nami. Wszystko odbyło się zgodnie z planem, a przy tym z elegancją i klasą. Nawet kawa i przekąski serwowane podczas przerwy w obradach były przepyszne.
Toruń odwiedzili dzisiaj przedstawiciele środowisk genealogicznych oraz archiwiści nie tylko z miast zainteresowanych projektem (Bydgoszcz, Włocławek), ale i z innych terenów Polski. Kujawsko - Pomorskie Towarzystwo Genealogiczne było licznie reprezentowane przez swoich członków z Włocławka i Torunia. Czas wypełniły nam ciekawe i stojące na wysokim poziomie prelekcje; tu głęboki ukłon w stronę tych, którzy je przygotowali i wygłaszali (zainteresowani - patrz: poniżej w programie spotkania). Dyskusja była dość burzliwa, ale sprowadzona szybko na właściwe tory przez czujnych organizatorów. Dzięki ich sile spokoju i doświadczeniu szybko wyciągnięto właściwe wnioski.

Główną część spotkania zakończyło podpisanie listu intencyjnego (w wersji prezentowanej w poprzednim poscie) dotyczącego współpracy w realizacji celów Projektu „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4, Działanie 4.2) pomiędzy Archiwum Państwowym w Toruniu (87-100 Toruń, Pl. Rapackiego 4), liderem projektu reprezentowanym przez Beatę Herdzin, dyrektora Archiwum oraz Archiwum Państwowym w Bydgoszczy (85-009, ul. Dworcowa 65), beneficjentem projektu reprezentowanym przez Eugeniusza Borodija, dyrektora Archiwum. Jako Partnerzy list podpisali: Janusz Pawelczyk - prezes Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego oraz Ewa Szczodruch - przewodnicząca Kujawsko - Pomorskiego Towarzystwa Genealogicznego.

Po zwiedzaniu ekspozycji Muzeum Okręgowego w Toruniu poszliśmy na lody.

Serdecznie dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom za uczestnictwo w konferencji, a dyrekcji toruńskiego Archiwum Państwowego za zaproszenie i wspaniałą organizację spotkania.
Pozdrawiam cieplutko,
Ewa Szczodruch

Awatar użytkownika
Zatoka
Posty: 268
Rejestracja: środa 25 mar 2009, 23:29
Lokalizacja: Gdańsk

Re: Digitalizacja i indeksacja metrykaliów

Post autor: Zatoka » wtorek 27 maja 2014, 19:24

Długo czekaliśmy na ten moment. Tym bardziej wielka jest radość z faktu iż wreszcie nastąpił. Mało kto zdaje sobie sprawę ze znaczenia faktu iż pod listem intencyjnym złożył swój podpis także przewodniczący PomTG. Oni przeszli swoją swoją "drogę przez mękę" w realizacji podobnego projektu w AP Gdańsk. Zdobyli doświadczenie które na pewno zaowocuje przy realizacji tego projektu.

Pozostaje mi tylko życzyć wszelkie pomyślności i jak najmniejszej ilości kłopotów przy realizacji tego projektu.

Pozdrawiam
Janusz Wegner

Genepedia

Poszukuję wszelkich informacji o osobach noszących te nazwisko, szczególnie z zasobów pozametrykalnych.

ewaduch
Posty: 2025
Rejestracja: czwartek 19 mar 2009, 12:18
Lokalizacja: Toruń / Białystok

Re: Digitalizacja i indeksacja metrykaliów

Post autor: ewaduch » środa 28 maja 2014, 08:46

Witam :)

Tu można zapoznać się z elektroniczną wersją książki "Archiwa Rodzinne" prezentowaną na wczorajszej konferencji:

http://www.archiwa.gov.pl/pl/wydawnictw ... zinne.html
Pozdrawiam cieplutko,
Ewa Szczodruch

jad47
Posty: 28
Rejestracja: czwartek 28 maja 2009, 17:27

Re: Digitalizacja i indeksacja metrykaliów

Post autor: jad47 » środa 28 maja 2014, 11:46

Szkoda ze nic nie slychac o digitalizacji zasobow metrykalnych w archiwum dziecezjalnym w Toruniu Jadwiga.

Awatar użytkownika
AniaG
CzłonkowieKPTG
Posty: 514
Rejestracja: sobota 28 cze 2008, 09:37
Lokalizacja: Toruń

Re: Digitalizacja i indeksacja metrykaliów

Post autor: AniaG » środa 28 maja 2014, 12:27

Dodam jeszcze kilka zdjęć z konferencji.
Panie z Włocławka sprawiły Toruńczykom wielką radość i niespodziankę swoim przybyciem. Bożenko bardzo dziękuję za zdjęcia.
Załączniki
P1250721 - Kopia.JPG
P1250715 - Kopia.JPG
P1250709 - Kopia.JPG
P1250708 - Kopia.JPG
P1250705 - Kopia.JPG
P1250700 - Kopia.JPG
P1250695 - Kopia.JPG
P1250694 - Kopia.JPG
IMG_0071 - Kopia.JPG
Anna Gabor

Poszukuję nazwisk: Brochocki i Gacki -Mazowsze,
Jurkiewicz, Leksandrowicz - Chełmża i okolice,
Cholewiński, Lewandowska Araś - Rypin i okolice.

ewaduch
Posty: 2025
Rejestracja: czwartek 19 mar 2009, 12:18
Lokalizacja: Toruń / Białystok

Re: Digitalizacja i indeksacja metrykaliów

Post autor: ewaduch » środa 28 maja 2014, 16:32

Piękne zdjęcia i dobry wybór :)

Dziękuję Bożenko, dziękuję Aniu :)
Pozdrawiam cieplutko,
Ewa Szczodruch

ewaduch
Posty: 2025
Rejestracja: czwartek 19 mar 2009, 12:18
Lokalizacja: Toruń / Białystok

Re: Digitalizacja i indeksacja metrykaliów

Post autor: ewaduch » czwartek 29 maja 2014, 16:03

Przodkowie w Internecie
Telewizja Toruń

http://www.tvtorun.net/movie/show?id=4491
Pozdrawiam cieplutko,
Ewa Szczodruch

ODPOWIEDZ